«Շարական» փառատոնի նպատակն է պահպանել և խթանել հայ հոգևոր երաժշտության ժառանգությունը:

«Շարական» փառատոնը աﬔնամյա փառատոն է, որը շարունակաբար զարգացնելու է հայ հոգևոր երաժշտության կարևորության գաղափարը և ազդեցությունն ընդհանրապես: Փառատոնը հայ երաժիշտներին և հետաքրքրված հանդիսատեսին տրամադրելու է ﬕ հարթակ այս հարուստ և բազմաբովանդակ երաժշտությանն ու արվեստին ավելի խորը ծանոթանալու համար:

……….

Sharakan Festival aims to preserve and promote the legacy of Armenian sacred music.

Sharakan Festival is an annual festival, which further enhances the importance of Armenian sacred music and the impact it has had on Armenian culture in general, and provides a platform for Armenian musicians and interested audiences to learn more about this genre and fully experience its rich and versatile music.